Kas mes esame?

Sakralinės Renesanso polifonijos ansamblis „decOrata“ susibūrė 2013 m. rudenį Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Pagrindinis kolektyvo tikslas – liturgijoje giedoti renesanso sakraliąją polifoniją, atskleisti tikintiesiems Bažnyčios muzikos lobius ir ...

Kur susitiksime?

Ansamblis „decOrata“ gieda Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje pirmaisiais ir trečiaisiais mėnesio šeštadieniais 18 val. šv. Mišiose.

Kontaktai

Parašykite mums el. paštu:
decorata.musica@gmail.com
arba paskambinkite telefonu:
Goda tel. nr. +370 610 27642,
Kristupas tel. nr. +370 624 69965
Galite taip pat pasiekti mus užpildydami šią formą:

Apie mus

Sakralinės Renesanso polifonijos ansamblis „decOrata“ susibūrė 2013 m. rudenį Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Pagrindinis kolektyvo tikslas – liturgijoje giedoti renesanso sakraliąją polifoniją, atskleisti tikintiesiems Bažnyčios muzikos lobius ir...
patiems šios muzikos pagalba augti tikėjime. Be savo gimtosios Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos, ansamblis yra giedojęs įvairiose Lietuvos bažnyčiose (Vilniuje, Kaune, Rietave, Žemaičių Kalvarijoje, Palangoje, Šventojoje ir kt.), koncertavo Vokietijoje.

Ansamblio pavadinimas „decOrata“ – iš lotyniško žodžio decor (derėjimas, puošnumas). Geriau įsižiūrėję ir įsiklausę į šį žodį, jame randame ne tik išorinį šios muzikos puošnumą ir grožį, – jame slypi ir didžiausias giesmininkų troškimas – melstis (lot. orare) iš širdies (lot. de cor).

Ansamblio repertuare skamba G. P. da Palestrina, T. L de Victoria, H.L. Hassler, L. G. da Viadana, F.Soriano, F. Anerio, P. de la Rue, T. Tallis, W. Byrd, O. de Lassus ir kt. Renesanso kompozitorių kūriniai.

Ansambliui vadovauja chorvedys ir muzikos pedagogas Marius Lingvenis. 2014-2016 metais kolektyvui vadovavo ir iki šiol jį konsultuoja chorvedys ir senosios muzikos specialistas Vilimas Norkūnas, 2011 metais sakralinės muzikos magistro laipsnį įgijęs Austrijos Graco menų universitete (prof. U.Walther klasėje), o 2012 metais įgijo ir chorinio dirigavimo magistro laipsnį (prof. J.Prinz klasėje).

Ansamblio nariai:
Sigita Užporaitė (sopranas)
Audra Lingvenienė (altas)
Goda Povilaitytė (altas)
Gražina Ribokaitė (altas)
Kristupas Šidlauskas (tenoras)
Evaldas Venskus (tenoras)
Marius Lingvenis (bosas)

Susitikime

Mus galėsite išgirsti:
2019 m. rugpjūčio 15 d, ketvirtadienį, giedosime Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčioje Žolinės atlaidų metu. Šventųjų Mišių pradžia - 09:00 val ryte. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Kontaktai

decorata.musica@gmail.com
Goda tel. nr. +370 610 27642,
Kristupas tel. nr. +370 624 69965

Galite išsiųsti žinutę tiesiogiai, pasinaudodami šia forma:

About us

Sacred polyphony vocal ensemble decOrata was formed in the autumn of 2013 at church of Mary, the Queen of Peace, in Klaipėda (Lithuania). The main goal of the ensemble is singing sacred polyphony of Renaissance in liturgy, revealing treasures of Sacred Music to believers and growing in faith themselves through this music.
Apart from its home parish of Mary, the Queen of Peace, the ensemble has sung in various churches of Lithuania, has also performed in Germany.

The ensemble's name decOrata derives from the Latin word decor (coherence, grace, beauty). Having listened more attentively to this word, we discover not only the exterior charm and beauty of this music in it. This word also reflects the greatest desire of the singers – to pray (Latin – orare) from the heart (Latin – de cor).
The ensemble's repertoire includes the works of G. P. da Palestrina, T. L de Victoria, H.L. Hassler, L. G. da Viadana, F.Soriano, F. Anerio, P. de la Rue, T. Tallis, W.Byrd, O. de Lassus and other composers of the Renaissance.

The ensemble is led by musician and music teacher Marius Lingvenis. The conductor, organist and harpsichord player Vilimas Norkūnas, who graduated with a Master's degree in sacred music at the Graz University of the Arts in Austria (prof. U. Walther's class) and in 2012 earned a master's degree in choral conducting (prof. J. Prinz's class), led the ensemble in 2014-2016 and is currently cooperating with decOrata as a consultant.

Members:
Sigita Užporaitė (soprano)
Audra Lingvenienė (alto)
Goda Povilaitytė (alto)
Gražina Ribokaitė (alto)
Kristupas Šidlauskas (tenor)
Evaldas Venskus (tenor)
Marius Lingvenis (bass)

Contact us:
decorata.musica@gmail.com
Goda tel. no. +370 610 27642,
Kristupas tel. no. +370 624 69965